Handelsbetingelser

Nærværende betingelser er gældende ved enhver form for samhandel mellem privatpersoner (herefter kunden) og

Smykkegården
Vestergade 28 b
7700 Thisted
CVR: 37802026

gældende fra 1/7/2018. Ved kundens køb af varer fra <sælgeren> accepterer kunden samtidig at have læst og forstået nærværende samhandelsbetingelser.

Priser og leveringsomkostninger

Alle Smykkegårdens priser er inkl. moms, medmindre andet udtrykkeligt anføres.

Levering af varer pålægges leveringsomkostninger. Leveringsomkostningerne dækker administration, emballage og fragt.

Betaling og kortoplysninger
Smykkegården modtager betaling med følgende kort: Dankort Visa, Visa/Dankort, Visa Electron og MasterCard. Fakturabeløbet vil først blive trukket fra kundens konto, når varen er afsendt fra Smykkegården.

Smykkegården krypterer alle kundens kortoplysninger med SSL-protokollen (Secure Sockets Layer), således at kundens oplysninger beskyttes mod uvedkommende interesser under transaktionen med Nets. Det bemærkes, at Smykkegårdens anvendelse af SSL-protokollen opfylder alle sikkerhedskrav, som stilles af NETS.

Levering
Varer købt hos Smykkegården vil som udgangspunkt blive leveret inden for 7 dage. I tilfælde af forsinkelse der skyldes Smykkegårdens forhold, vil Smykkegården underrette kunden herom.

Alle varer vil blive fremsendt med Post Danmark. Smykkegården vil ikke være ansvarlig for forsinkelser, der skyldes Post Danmarks forhold.

Smykkegården foretager kun levering til adresser inden for Danmarks grænser (ekskl. Grønland og Færøerne).

Fortrydelsesret
Kunden har 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med køb af varer fra Smykkegården. Fristen regnes fra den dag, hvor kunden har modtaget de købte varer, og kunden forpligter sig til inden for denne frist på en klar og utvetydig måde at give Smykkegården besked om, at kunden ønsker at gøre sin fortrydelsesret gældende.

Fortrydelsesretten inkluderer ikke downloadede digitale filer, eller unikke print og indramninger såsom portrætter.

Kunden forpligter sig endvidere til at sende den pågældende vare retur til Smykkegården senest 14 dage efter, at kunden har givet Smykkegården meddelelse om, at kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret. Det påhviler i denne forbindelse kunden at afholde omkostninger i forbindelse med tilbageleveringen af varen til Smykkegården.

Smykkegården gør opmærksom på, at kunden hæfter for eventuelle forringelser af varen, såfremt kunden har anvendt den pågældende vare i et videre omfang, end hvad der har været nødvendigt for, at kunden har kunnet fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på.

Smykkegården vil refundere den af kunden betalte købspris inden for 14 dage efter Smykkegårdens modtagelse af kundens meddelelse om fortrydelse af købet. Smykkegården forbeholder sig dog retten til at tilbageholde købssummen, indtil de(n) pågældende vare(r) er blevet modtaget retur, eller indtil kunden fremlægger behørig dokumentation for, at varen er blevet returneret.

Det bemærkes, at refusionen af kundens købssum vil ske ved bankoverførsel, hvorfor kunden bedes meddele sit registrerings- og kontonummer til Smykkegården senest samtidig med kundens meddelelse om fortrydelse af købet.

Reklamation og varereturnering
Smykkegården yder 2 års reklamationsret i henhold til købelovens § 83. Såfremt kunden anser den pågældende vare for at lide af en eller flere mangler, skal kunden reklamere til Smykkegården inden rimelig tid efter, at kunden har – eller burde have – opdaget den pågældende mangel. Kunden bedes endvidere indsende den købte vare til:

Smykkegården
Vestergade 28 b
7700 Thisted

Force majeure
I tilfælde af force majeure-begivenheder såsom krig, brand eller andre hindringer uden for Smykkegårdens kontrol, forbeholder Smykkegården sig retten til at annullere kundens ordre mod refusion af kundens betaling.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist, strid eller påstand, der udspringer af eller i forbindelse med kundens samhandel med Smykkegården, skal endeligt afgøres ved byretten under anvendelse af dansk lovgivning